Produse

IMPOZITE SI TAXE LOCALE

ITL 001/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea P.F.
Cod: ITL1/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 002/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea P.J.
Cod: ITL2/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 003/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul P.F.
Cod: ITL3/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 004/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul P.j.
Cod: ITL4/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 005/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe mij. de transport aflate in proprietatea P.F./P.J.
Cod: ITL5/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 006/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului asupra mij. de transport marfa cu masa totala autorizata peste 12 tone aflata in proprietatea P.F./P.J.
Cod: ITL6/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 007/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului asupra mij. de transport pe apa aflate in proprieteatea P.F./P.J.
Cod: 13.87
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 008/2016 - DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de P.F.
Cod: ITL8/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
FANION protocol NATO
Cod: F3
Pret unitar
(fara TVA)
21.01 Lei
Pret
(cu TVA)
25.00 Lei
ITL 010/2016 - CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru P.F. privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local
Cod: ITL10/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 011/2016 - CERTIFICAT de atestare fiscala pentru P.F. privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local
Cod: ITL11/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 012/2016 - CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru P.J. privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local
Cod: ITL12/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 013/2016 - CERTIFICAT de atestare fiscala pentru P.J. privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local
Cod: ITL13/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 014/2016 - DECLARATIE FISCALA/DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate pentru anul 20__ - P.J.
Cod: ITL14/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 015/2016 - DECLARATIE FISCALA/DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate pentru anul 20__
Cod: ITL15/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 016/2016 - DECLARATIE pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
Cod: ITL16/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 017-2016 - Decont impozit pe spectacole
Cod: ITL17/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 018-2016 - Nota de plata
Cod: ITL18/16
Pret unitar
(fara TVA)
7.57 Lei
Pret
(cu TVA)
9.01 Lei
ITL 019-2016- Borderou desfasurator al incasarilor
Cod: ITL19/16
Pret unitar
(fara TVA)
21.01 Lei
Pret
(cu TVA)
25.00 Lei
ITL 020-2016- Proces verbal de verificare casier
Cod: ITL20/16
Pret unitar
(fara TVA)
0.49 Lei
Pret
(cu TVA)
0.58 Lei
ITL 021-2016- Registru de rol nominal unic
Cod: ITL21/16
Pret unitar
(fara TVA)
71.71 Lei
Pret
(cu TVA)
85.33 Lei
ITL 022-2016- Registru de rol alte venituri
Cod: ITL22/16
Pret unitar
(fara TVA)
46.20 Lei
Pret
(cu TVA)
54.98 Lei
ITL 023-2016- Extras de rol
Cod: ITL23/16
Pret unitar
(fara TVA)
46.20 Lei
Pret
(cu TVA)
54.98 Lei
INSTIINTARE DE PLATA
Cod: 337
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 024-2016- Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a taxei pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport
Cod: ITL24/16
Pret unitar
(fara TVA)
41.18 Lei
Pret
(cu TVA)
49.00 Lei
ITL 025-2016- Borderou de debite-scaderi
Cod: ITL25/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 026-2016 Confirmare de primire a debitelor
Cod: ITL26/16
Pret unitar
(fara TVA)
15.13 Lei
Pret
(cu TVA)
18.00 Lei
ITL 027-2016 Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate
Cod: ITL27/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 028-2016 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
Cod: ITL28/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 029-2016 Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Cod: ITL29/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 030-2016 Legitimatie pentru functionarul public din organul fiscal local cu atributii in: stabilirea, constatarea, controlul fiscal...
Cod: ITL30/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 031-2016 Ordin de serviciu
Cod: ITL31/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 032-2016 - Aviz de inspectie fiscala
Cod: ITL32/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 033-2016 - Invitatie
Cod: ITL33/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 034-2016 - Proces-verbal de retinere/restituire inscrisuri
Cod: ITL34/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 035-2016 - Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local, in urma inspectiei fiscale
Cod: ITL35/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 036-2016 - Decizie privind nemodificarea bazei de impunere
Cod: ITL36/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 037-2016 - Somatie
Cod: ITL37/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 038-2016 - Titlu executoriu
Cod: ITL38/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 039-2016 - Proces-verbal privind comunicarea somatiei
Cod: ITL39/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 040-2016 - Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu
Cod: ITL40/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 041-2016 - Decizie de instituire a masurilor asiguratorii
Cod: ITL41/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 042-2016 - Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii
Cod: ITL42/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 043-2016 - Adresa de infiintare a popririi asiguratorii
Cod: ITL43/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 044-2016 - Adresa de infiintare a popririi
Cod: ITL44/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 045-2016 - Instiintare privind infiintarea popririi
Cod: ITL45/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 046-2016 - Proces-verbal de constatare a contraventiei
Cod: ITL46/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 047-2016 - Proces-verbal de identificare bunuri mobile
Cod: ITL47/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 048-2016 Proces-verbal de identificare bunuri imobile
Cod: ITL48/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 049-2016 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile + Anexa
Cod: ITL49/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 050-2016 Proves-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile + Anexa
Cod: ITL50/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 051-2016 Proves-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
Cod: ITL51/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 052-2016 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
Cod: ITL52/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 053-2016 Registru de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii (R.E.M.T.I.I.)
Cod: ITL53/16
Pret unitar
(fara TVA)
58.83 Lei
Pret
(cu TVA)
70.01 Lei
ITL 054-2016 Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
Cod: ITL54/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 55/16 Proces verbal inspectie fiscala
Cod: ITL55/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 56/16 Raport de inspectie fiscala
Cod: ITL56/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 57/16 Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
Cod: ITL57/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 58/16 Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita
Cod: ITL58/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 59/16 Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita
Cod: ITL59/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 60/16 Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
Cod: ITL60/16
Pret unitar
(fara TVA)
13.87 Lei
Pret
(cu TVA)
16.51 Lei
ITL 61/16 Autorizatie de foraje sau excavari
Cod: ITL61/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 62/16 Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarilr de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Cod: ITL62/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 63/16 Autorizatie privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Cod: ITL63/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 64/16 Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire
Cod: ITL64/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 65/16 Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile
Cod: ITL65/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 66/16 - Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile
Cod: ITL66/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 67/ 16 Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile
Cod: ITL67/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 68/16 - Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri imobile
Cod: ITL68/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 69/16 Proces-verbal pentru valorifcarea bunurilor mobile sechestrate
Cod: ITL69/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 70/16 Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
Cod: ITL70/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 72/16 - Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil
Cod: ITL72/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 72/16 Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile
Cod: ITL72/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 73/16 Decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii
Cod: ITL73/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 74/16 Proces-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
Cod: ITL74/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei
ITL 75/16 - Proces-verbal de contestare si declarare a starii de insolvabilitate
Cod: ITL75/16
Pret unitar
(fara TVA)
9.67 Lei
Pret
(cu TVA)
11.51 Lei

rotarexim

drapele

fabrica de drapele

fabrica de steaguri

 

tipizate primarii

materiale primarii

 

cabinete scolare

tipizate scoli

materiale scoli

absolvent

educatie scolara

 

cupe trofee si medalii

firme si indicatoare

panouri avertizoare

pliante afise

suvenir electoral

 

biblioteca tricolorul

     
Copyright 2019 Rotarexim SA
home |  cum cumpar |  portofoliu |  contact |  AP